Senso - Turnusy. szkolenia, psychoterapeuta - Zduńska Wola

Informacje ogólne o turnusach

SENSO turnusy to coś właśnie dla Ciebie. To  początek lepszego, nowego życia...

To poznawanie własnego ciała z ukierunkowaniem na pokonywanie własnych ograniczeń, a także rozwój osobowościowy i emocjonalny. Nikt z Nas nie jest doskonały. Każdy wymaga ciągłego doskonalenia i wzrastania w swoim własnym rozwoju. Pomożemy Wam nauczyć się pozytywnego myślenia, zbudować poczucie wartości siebie i zwiększyć codzienną aktywność ruchową. Razem z nami wyeliminujecie nawyki, które nie pozwalają Wam pójść do przodu i zastąpicie je dobrymi, z którymi wszystko jest prostsze. Pokażemy w jaki sposób pokonać swoje gorsze dni… Zmobilizujemy Was do działania, które poprzez odpowiednie podejście, wiedzę i motywację wewnętrzną przyczynią się do realizacji Waszych celów.

Zalety z uczestnictwa w Turnusie:

Zalety po powrocie do domu:

Wykonanie Avin.pl